Finansiella Rapporter

2017

Finansiella rapporter 2017

Firefly AB kommer under 2017 att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 1, 10 maj 2017

Delårsrapport kvartal 2, 23 augusti 2017

Delårsrapport kvartal 3, 9 november 2017

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017, 15 februari 2018

 

 

  • VdS
  • AR04
  • 011014
  • cert-swe
  • Ex
  • IEC
  • AAA