• Fireflys brandskyddssystem

    Firefly Quick Suppression System kan reagera och släcka eld utan att stoppa produktionsprocessen. Upplev den snabba reaktionstiden och den minimala vattenanvändningen av detta brandskyddssystem här.

  • VdS
  • FM
  • FM
  • DNV
  • Ex
  • IEC
  • AAA