Integritetspolicy

Firefly AB

Denna policy reglerar insamling, lagring och användning av personlig information samlad av Firefly AB, organisationsnummer 556108-6892, vars registrerade adress är Heliosgatan 3, SE 12030 Stockholm, Sverige, och / eller våra partners ("oss" eller "vi") via vår hemsida, via vår informationsportal (dokumentation av inköpta system) och andra sätt att kontakta oss. Vår integritetspolicy gäller inte tjänster som tillhandahålls av andra företag, inklusive webbplatser eller produkter, oavsett om du har omdirigerats till ett annat företags hemsida från en länk på vår hemsida.

Det är mycket viktigt för oss att integriteten respekteras och att personlig information hanteras med stor omsorg. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder personlig information, hur den skyddas och dina rättigheter att kontrollera de uppgifter vi innehar av dig som individ.

Med undantag för vad som beskrivs i denna sekretesspolicy, kommer vi inte att sälja eller hyra personlig information som samlats in till någon tredje part.

 

Insamling av uppgifter

På vår hemsida kan du skicka en serviceförfrågan till ditt företags produkter eller tjänster, inköpta från Firefly. När du skickar oss denna förfrågan behöver vi samla in någon kontaktinformation för oss för att kunna hjälpa dig, inklusive ditt namn, e-postadress, telefonnummer och företag.

Om du vill ha tillgång till innehåll i vår Info Portal behöver du ett konto hos Firefly innan innehållet är tillgängligt för dig. Under registreringsprocessen måste ditt företag ge specifika uppgifter om dig, inklusive ditt namn, telefonnummer, e-postadress och företag.

Annan samling av personlig information inkluderar annan digital kommunikation med oss.

I vissa fall behöver de bearbetningsaktiviteter vi utför, ha ditt samtycke. Vi kommer inte att delta i dessa aktiviteter utan ett fritt, specifikt, informerat och entydigt samtycke. Detta samtycke kan förstås återkallas efteråt, om du vill göra det.

Vi samlar inte mer information än vad som behövs för att göra affärer med ditt företag, eller lagra det längre än nödvändigt. Vi samlar inte heller så kallade "känsliga" personuppgifter, såsom politisk eller religiös syn, sexuell läggning etc.

Om du är en Firefly-anställd samlar vi endast in information som krävs för att anställa dig i enlighet med svensk lag. Detta inkluderar ditt namn, hemadress, födelsedatum och bankkontonummer.
 

Syfte av användning av uppgifter

Firefly använder dina personuppgifter i sin affärsverksamhet för att upprätthålla våra affärsrelationer med kunder, leverantörer och anställda. Vi kommer att använda data för att ge våra kunder och anställda de produkter, tjänster och support som behövs, vilka anges i våra avtalsavtal eller att ge information till företag som har visat intresse för våra produkter och / eller tjänster. Vi får tillgång till våra kund-, leverantörs- och personaldirektörer för att hitta kontaktuppgifter, skicka information och dokumentation och kommunicera vid behov.

Vi sparar affärsrelaterad information. I det här arkivet kan personuppgifter förekomma i form av kontaktuppgifter, till exempel namn, e-postadresser, adresser och telefonnummer till respektive arbetsplats.

Om vi ​​kontaktas av myndigheter och presenteras med god anledning att tro att ett brott har begåtts eller begås, samarbetar vi med dessa myndigheter och kommer, om det anses nödvändigt, vidarebefordra information till dem.

Informationen om de anställda vi använder är att betala löner, skicka lönespecifikationer, samarbeta med skattemyndigheter och att annars samarbeta med de svenska myndigheterna, för ersättning till anställda och för att uppfylla våra skyldigheter.

Vi engagerar oss inte i automatiserad beslutsfattande eller profilering.

 

Överföring av data av tredje part

Vi har anställda / partners, i flera länder. Våra partners får tillgång till din personliga information som vi har samlat om de ska leverera tjänster och / eller produkter till ditt företag på vår vägnar. Den personliga informationen som delas med dem är begränsad till den tjänst som ska utföras, och består endast av kontaktuppgifter och företagsadress.

Vi arbetar också med företag (agenter) som säljer våra produkter till sin egen kundbas. Dessa finns på vår hemsida. Vi delar inte personuppgifter om våra kunder med dessa företag och därför ansvarar de för sin säkra och lagliga hantering av personlig information.

Säkerhet

Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av personlig information, som beskrivs nedan.

Den personliga information som vi lagrar på våra servrar är skyddad mot obehörig åtkomst bakom brandväggar, antivirusprogram och på servrar med strikta åtkomstregler. Servrarna är också fysiskt skyddade på säkrade platser, till vilka endast relevant personal, såsom serverunderhållspersonal, har tillgång. Servrarna uppdateras minst en gång i månaden, där säkerhetsfläckar och uppdateringar installeras. Antivirusdefinitioner uppdateras live.

Vilken fjärranslutning som helst till våra servrar är krypterad över SSL-VPN med dubbla autentiseringslager.

Även om vi gör vårt bästa för att säkra din information, kan ingen överföring via internet anses vara 100% säker. Därför kan vi inte garantera eller intyga säkerheten för information som skickas via internet till oss. Vi rekommenderar dig att vara restriktiv när du delar personlig information via internet i allmänhet.

 

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

• Rätten att be oss att ge dig kopior av personlig information som vi håller om dig när som helst.
• Rätten att begära uppdateringar och korrigering av eventuell out-of-date eller felaktig personlig information som vi håller om dig.
• Rätten att välja bort eller återkalla samtycke till marknadsföringskommunikation som vi (eller någon tredje part till vilken vi har lämnat din personliga information med ditt samtycke) kan skicka dig.
• Rätten att begära radering av personlig information om dig.
• Rätten att lämna in klagomål till datakontrollmyndigheterna (kontaktuppgifter finns nedan).
Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss på adressen nedan.

 


Frågor


Om du har några frågor om hur vi samlar, lagrar och använder personlig information, eller om du har några andra sekretessrelaterade frågor, kontakta oss via e-post på privacy@firefly.se.

Säkerhetsmyndigheten, Datainspektionen, är där du kan vända om du har klagomål om hur vi respekterar dina rättigheter. Du kan kontakta dem via:

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52

 

Ändringar av denna policy

Firefly kan när som helst göra ändringar i denna policy. Läs regelbundet denna policy. Fortsatt användning av vår hemsida eller våra webbtjänster betraktas som ett godkännande av de ändringar som kan ha gjorts.

Vi kommer aldrig att begränsa dina rättigheter, såvida inte med ditt samtycke eller om det krävs enligt lag.

 

 

 

  • FM