Firefly

Eximio

Firefly EXIMIO – Förändrar branschen för industriellt brandskydd

Firefly tar nästa steg inom innovativ teknik och lanserar en ny systemgeneration: EXIMIO.

Det som utmärker EXIMIO är:
- Högre säkerhet tack vare unik, patenterad teknik
- Användarvänlighet
- Lägre total ägandekostnad (TCO)
- Högre servicenivå

Högre säkerhet tack vare unik, patenterad teknik

Alla säkerhetssystem från Firefly består av tre integrerade huvudfunktioner: detektering, släckning och kontroll.

Detektering

En av EXIMIOs unika egenskaper är dess patenterade TrueDetect™-teknik. Firefly använder True IR-detektorer för att upptäcka gnistor, heta partiklar och flammor i fallschakt och pneumatiska transportsystem. Alla Fireflys True IR-detektorer är okänsliga för dagsljus och utrustade med s.k. Multi-checkpoint teknik™ för att minimera risken för falsklarm och säkerställa snabb och tillförlitlig detektering. Som en del av sina ”Guard”-koncept skyddar Firefly även högriskmaskiner som hyvlar och pressar för träskiveproduktion med hjälp av avancerade flamdetektorer.

Släckning

PowerImpact extinguishing™ och Fireflys teknik för släckning med vattendimma utgör integrerade delar av EXIMIO. Firefly erbjuder effektiv släckning med fullkonsspridning och unikt utformade dysor som placeras så att hela materialflödet i ett fallschakt eller pneumatiskt transportsystem penetreras och täcks in. Om det behövs flamhämmande system i eller omkring högriskmaskiner erbjuder Firefly ett smidigt skyddssystem med vattendimma som ger optimal maskinsäkerhet.

Kontroll

EXIMIO omfattar också en ny skräddarsydd enhet för styrning och övervakning. Fireflys ProAct™-teknik är en av de nya patenterade funktionerna som ingår i EXIMIO. Genom avancerad insamling och analys av data kan ProAct™-tekniken aktivera försiktighetsåtgärder för att hindra en brand eller dammexplosion från att sprida sig ytterligare i processen. Genom Fireflys patenterade HydroTest™-teknik kan Firefly erbjuda tillståndsövervakning och kontroll av vattenförsörjning och hydropresstankar.

Användarvänlighet genom ett intuitivt system

EXIMIO IntuVision™

- EXIMIO IntuVision™ är Fireflys nya användarvänliga operatörsgränssnitt, inspirerat av smartphones.
- IntuVision™ ger användaren en snabb överblick over hela EXIMIO-installationen på en skärmbild, där alla detaljer går att nå genom ett enkelt ’klick’.
- IntuVision™ kan enkelt anslutas till en dator eller ett programmerbart system (PLC).


EXIMIO InfoLed™

Detektorer och andra huvuddelar av EXIMIO-systemet har integrerade färgkodade led-indikatorer. Den direkta kommunikationen mellan EXIMIO-systemets huvuddelar och operatören är ytterligare en faktor som bidrar till att göra EXIMIO till marknadens mest användarvänliga system.

Lägre total ägandekostnad (TCO)

- EXIMIOs unika TrueDetect™-teknik minimerar risken för falsklarm, vilket bidrar till att minska kostsamma produktionsbortfall.
- EXIMIO omfattar många avancerade och integrerade systemfunktioner som gör lösningen maximalt prisvärd.
- EXIMIO är kostnadseffektivt att installera tack vare systemets centraliserade utformning.
- EXIMIO erbjuder en garanterad, långsiktig tillgång till reservdelar.
- EXIMIO är utformat så att underhåll och service ska kunna skötas enkelt och effektivt.

Högre servicenivå

Utöver Fireflys världsomspännande fältservice, underhåll och tillhandahållande av reservdelar omfattar EXIMIO online-tjänster för säker drift:
- EXIMIO möjliggör online-övervakning och fjärrsupport.
- EXIMIO har intelligenta och avancerade integrerade funktioner för automatisk testning och övervakning för att säkerställa högsta möjliga tillförlitlighet.
- EXIMIO har funktioner för online-diagnostik som gör det möjligt att fjärrbedöma systemet via Firefly Service Center.

  • FM