Utbildning

Syfte

Syftet med en Fireflyutbildning är att ge ökad kunskap i hur ert Fireflysystem fungerar samt hur underhåll skall utföras på utrustningen. Utbildningen ger även grundläggande kunskaper om brand och explosioner samt ger en inblick i industriell riskhantering.

En Fireflyutbildning håller dig uppdaterad på hur ert system fungerar och säkerställer att ni är utbildade inom underhåll och riskhantering på er anläggning.

Firefly erbjuder

Schemalagd utbildning
Firefly erbjuder schemalagda utbildningar som ger möjligheter att utbyta kunskap i en interaktiv miljö genom föreläsningar och praktiska övningar. Vi erbjuder även industriinriktade utbildningar med ämnen som är specifikt anpassade just för er industri och ert Fireflysystem.

Utbildning on-site
Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar på er anläggning som vi skräddarsyr efter ert behov, oavsett var i världen din produktionsanläggning finns.

Beskrivning

Utbildningen leds av Fireflys service- och riskingenjörer och genomförs i form av föreläsningar och praktiska övningar.

Innehåll

· Brandsäkerhet och risktänkande

· Brandskyddssystemets uppbyggnad och funktionalitet

· Handhavande av systemet

· Förebyggande underhåll

· Funktionskontroll

· Dokumentation och journalföring

Kurslängd

Fireflys schemalagda utbildning innefattar 2 dagar. En Firefly utbildning on-site är som minimum en halv dag och längden kan variera beroende på innehåll och ert specifika behov.

Kommande kursdatum

Kontakta Firefly på utbildning@firefly.se för kommande kursdatum.

Information & priser

Utbildningen är interaktiv, varför antalet deltagare per kursomgång är begränsat.

För mer information, priser och anmälan kontakta Fireflys utbildningsteam på e-post: utbildning@firefly.se

 
Ladda ner vår Utbildningsbroschyr >>

  • FM